เกี่ยวกับเรา

เอ็สเอ็มที รับฝากขายบ้าน, ที่ดิน, และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ มีความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ทรัพย์สินของลูกค้าขายได้ และช่วยแบ่งเบาภาระในการขาย สำหรับรายละเอียดการให้บริการมีดังนี้


- นำเสนอข้อมูลทางด้านการตลาด เพื่อช่วยตั้งราคาขายทรัพย์สิน
- ทำการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย เช่น www.smtestate.com, www.facebook.com/smtestate, www.pantipmarket.com, www.kaidee.com, www.dotproperty.com, www.thaihometown.com, www.thaisecondhand.com, www.prakard.com, www.konbaan.com, line, และอื่นๆ ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว
- ทำการตลาดผ่านป้ายโฆษณา โดยติดป้ายตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในชุมชน
- อำนวยความสะดวก และบริการพาผู้จะซื้อเข้าชมทรัพย์สิน และเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อ และผู้จะขาย
- ให้ข้อมูลราคาประเมิน และคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ภาษีเงินได้, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าอากร, ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น
- ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และวางเงินมัดจำ
- ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และอำนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขาย ในวันจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
- ช่วยจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ให้กับผู้จะซื้อ
- แนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนกรรมสิทธิ์มิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, และโทรศัพท์